Menu

Ekologické služby

Společnost REPAM ELEKTRO s.r.o. je zapojena v systému EKO-KOM pod klientským číslem EK-F00033377 a plní svoji povinnost zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů způsobem dle §13 Zákona o obalech.

EKO-KOM
Dále jsme přihlášeni ke společnému plnění povinností z titulu odpadů z elektrozařízení u společnosti EKOLAMP s.r.o., číslo sběrného místa V-144, kategorie zářivkové zdroje, zářivková svítidla.

Společnost REPAM ELEKTRO s.r.o. plní svoji povinnost zpětného odběru ostatních použitých elektrozařízení podléhajících povinnosti zpětného odběru prostřednictvím svých dodavatelů.

Informace pro montážní firmy, maloodběratele

Při nákupu elektrozařízení podléhající povinnosti ekologické likvidace platíte v naší společnosti recyklační poplatek, který Vás opravňuje v naší firmě odevzdat použité elektrozařízení k zpětnému odběru a tím Vaše následné splnění povinnosti využití odpadu ekologicky nebezpečných výrobků, včetně vydání potvrzení o ekologické likvidaci.

Pokud provádíte demontáž a potřebujete zlikvidovat větší množství použitého elektrozařízení, po telefonické domluvě s naší firmou je možnost likvidace zdarma přímo ve sběrném dvoře v Českých Budějovicích.

Nechceme plnit pouze své povinnosti, ale chceme aktivně přispívat k ochraně životního prostředí.

Kam s nefunkční zářivkou?

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky. Více čtěte zde

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud. Více čtěte zde

Podrobnější informace Vám poskytne paní Vlasta Vlčková na tel. čísle 387 220 257.

OsvědčeníJPG
EkokomJPG