Menu

Podmínky pro hospodaření s kabelovými bubny

Podmínky pro hospodaření s kabelovými bubny zakoupenými od společnosti REPAM ELEKTRO s.r.o.

Článek I. – Předmět a rozsah

1. Předmětem jsou specifické podmínky prodeje a výkupu kabelových bubnů /dále jen bubny/, na nichž jsou dodávány kabely a vodiče vyrobené v:

  • Draka Kabely, s.r.o.
  • nkt cables
  • PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s.
  • Prysmian kablo s.r.o.
  • Kabelové bubny a bedny s.r.o. – KBB
  • Labara cables

2. Tyto podmínky se vztahují na všechny bubny expedované od data 1.1.2010. Bubny jsou opatřeny nátěrem a na křížích jsou identifikační znaky – materiál, průměr, evidenční číslo, znak. Nátěr: nkt cables – černý, modrý, PRAKAB – zelený, Draka – dřevěné, bubny REPAM – dřevěné nebo kovové (kovové K.B.Z. REPAM označeny žlutým písmenem R).

3. Bubny jsou nedílnou součástí výrobku a jsou vedeny jako zboží.

4. Palety případně jiné obaly jsou uvedeny také jako zboží.

Článek II. – Výkup bubnů

1. Kupující REPAM ELEKTRO s.r.o. vykupuje bubny dodané pouze ze společnosti REPAM ELEKTRO s.r.o.

2. Kupující vykupuje jen bubny umožňující jejich další použití v rámci možné opravy.

3. Kupující vykupuje bubny maximálně 11 měsíců od data expedice z REPAM ELEKTRO s.r.o.

4. Kupující nevykupuje bubny, s nimiž nebylo řádně zacházeno, s vadami zejména:

  • deformované části bubnů
  • bubny bez řádných identifikačních znaků

Článek III. – Dodávky bubnů

1. Dodávky budou realizovány vlastní dopravou, případně dopravou REPAM ELEKTRO s.r.o.

2. Při vlastním předání bubnů prodávající předloží řádně vyplněný dodací list, nejméně ve dvou vyhotoveních s udáním počtu, průměru a čísel bubnů a data prodeje bubnů.

3. Na základě dodacího listu bude společností REPAM ELEKTRO s.r.o. vystaven dobropis.

Článek IV. – Prodejní a výkupní ceny

Cenik-vykupu-bubnu-06.2023.pdf